Doctoraal-these

Auteur                     Vivian Francina Catharina Kleyn
Titel                          L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua
Subtitel                     Un’indagine lessicologica e lessicografica
Nederlandse titel      De invloed van het reizen op de taal
Internationale titel  The influence of the phenomenon travel on language
Begeleiders               Dr. Mauro Scorretti, Prof. Dr. Vincenzo Lo Cascio
Jaar                           2012
Pagina’s                    147
Faculteit                    Faculteit der Geesteswetenschappen
Opleiding                  MA Italiaanse taal en cultuur
Trefwoorden             Reiskunde;  Linguïstiek; Semantiek; Italiaans; Toerisme
ISBN                          978 90 819843 00 NUR 616                               

Samenvatting

De invloed van het reizen op de taal betreft een lexicologisch en lexicografisch onderzoek dat de disciplines taalkunde (linguïstiek) en reiskunde (travelology) met elkaar confronteert.

Om te kunnen vaststellen of het fenomeen reizen veranderingen in talen teweegbrengt, gaat deze studie uit van de verschillende elementen waaruit een reis bestaat (vervoer, verblijf, vermaak, vorm van organisatie, e.d.) en legt verbanden tussen ontwikkelingen in taalgebruik en taalveranderingen enerzijds en genoemde reisfacetten anderzijds.

Deze doctoraalthese bestudeert onder meer:
– in welke mate reizen en toerisme bijdragen tot de ontwikkeling van Engels als    communicatietaal world wide, en hoe zich dit voltrekt.

– de functie van linguïstische modellen zoals meroniemen, parataxis, iponiemen en eponiemen en hun relatie tot de reisspecialistische taal.

– hoe termen van de dagelijkse woordenschat inhoudelijk een andere betekenis krijgen in de vaktaal van de reiskundige. Bijvoorbeeld: handluggage en last minute.

– de toevoeging van neologismen aan het kernlexicon, veroorzaakt door het fenomeen reizen, zoals agritoerisme en reisverkeersbalans; dikwijls portmanteau of een samenstelling.

– of acroniemen zoals TGV en ANWB volwaardig deel uitmaken van het reiskundig corpus.

– op welke wijze semantische veranderingen plaatshebben bij reisgerelateerde termen en uitdrukkingen.

– Daarbij ontdekte ik de zigzag-betekenisbewegingen. Voorbeelden hiervan zijn de vaktermen social program en boutique hostel.

De these is in het Italiaans geschreven.
De tekst van de inleiding is in het Nederlands en is als afsluiting van deze site afgedrukt.