ToerismeStudio

           2017 / 2022

 

ToerismeStudio

Op het verleden is de toekomst gebouwd                           enscenering en foto (1970) Harry Kleyn

 

Vivian F.C. Kleyn

linguïst                                                         reiskundige

 

Home office:    drs. Vivian F.C. Kleyn
                          Van Baerlestraat 7
                          1071 AL Amsterdam
                          tel. 020-66 22 203

toerismestudioviviankleyn@hetnet.nl
www.toerismestudioviviankleyn.nl

Curriculum vitae: zie blz. 4

Studie over de invloed van het reizen op de taal:    

L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/437643

 

Algemeen overzicht

 • Voegde de term en het begrip Reiskunde toe aan de Nederlandse taal
 • Initieerde opleidingen toerisme in Nederland hetgeen zich ontwikkelde tot toerisme als erkende studierichting in het regulier onderwijs
 • Grondlegger host/ess-opleidingen Euro Academie, waaruit o.m. het Europa College is voortgekomen
 • Schreef in opdracht tientallen studieboeken voor het reiswezen (uitg. Wolters-Noordhoff, Schoevers,e.a.).
 • Standaard boek Reiskunde 500 pag.
 • Redacteur 2-maandelijks blad Reisbrief, gedurende tien jaren uitgegeven t.b.v. studenten reiskunde
 • Publicatie specialistisch woordenboek Toeristisch Lexicon met ruim 2500 entries
 • Ontwikkelde formats voor toetsen en examens voor toerisme, reiskunde en talen
 • Ontwerper en examinator voor toerisme, reiskunde en vier vreemde talen
 • Trainde vele trainers en docenten voor het toeristisch onderwijs
 • Hielp honderden afgestudeerde jonge mensen aan een baan in het toerisme en het reisvak
 • Bracht het Ministerie van Economische Zaken advies uit met een feasibility rapport t.a.v. de oprichting en inrichting van een VVV voor het toenmalig ‘nieuwe’ Flevoland
 • Handelde voor touroperators vele honderden klachten af met positief resultaat
 • Ontdekte de zigzagbeweging der betekenissen door middel van lexicologisch en lexicografisch onderzoek door de disciplines taalkunde (linguïstiek) en reiskunde (travelology) met elkaar te confronteren 
 • doctoraaltitel (MA, Master) linguïstiek Italiaans (2012), onderwerp van studie: de invloed van het reizen op de taal. Voor de these diende het Italiaans als voertaal.

Raadslid (ged. 12 jr.) van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Raadslid (ged. 9 jr.) in duo, bij politieke partij VOZ, voor Amsterdam Zuid
Secretaris (ged. 10 jr.) van Geotoer, vereniging voor docenten toerisme, reiskunde en recreatie

Voorzitter (ged. 30 jr.) diverse examencommisies in toerisme en reiskunde
Voorzitter (ged. 3 jr.)Vereniging Toeristisch Journalisten en PR-specialisten
Voorzitter (ged. 3 jr.) Sociëteit voor oud-TourPRessers, Toersoos

 

 • From 1966 till 2004 average workweek 70 hours
 • From 2004 till 2014 average workweek 35 hours

Doctoraal-these

Auteur                     Vivian Francina Catharina Kleyn
Titel                          L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua
Subtitel                     Un’indagine lessicologica e lessicografica
Nederlandse titel      De invloed van het reizen op de taal
Internationale titel  The influence of the phenomenon travel on language
Begeleiders               Dr. Mauro Scorretti, Prof. Dr. Vincenzo Lo Cascio
Jaar                           2012
Pagina’s                    147
Faculteit                    Faculteit der Geesteswetenschappen
Opleiding                  MA Italiaanse taal en cultuur
Trefwoorden             Reiskunde;  Linguïstiek; Semantiek; Italiaans; Toerisme
ISBN                          978 90 819843 00 NUR 616                               

Samenvatting

De invloed van het reizen op de taal betreft een lexicologisch en lexicografisch onderzoek dat de disciplines taalkunde (linguïstiek) en reiskunde (travelology) met elkaar confronteert.

Om te kunnen vaststellen of het fenomeen reizen veranderingen in talen teweegbrengt, gaat deze studie uit van de verschillende elementen waaruit een reis bestaat (vervoer, verblijf, vermaak, vorm van organisatie, e.d.) en legt verbanden tussen ontwikkelingen in taalgebruik en taalveranderingen enerzijds en genoemde reisfacetten anderzijds.

Deze doctoraalthese bestudeert onder meer:
– in welke mate reizen en toerisme bijdragen tot de ontwikkeling van Engels als    communicatietaal world wide, en hoe zich dit voltrekt.

– de functie van linguïstische modellen zoals meroniemen, parataxis, iponiemen en eponiemen en hun relatie tot de reisspecialistische taal.

– hoe termen van de dagelijkse woordenschat inhoudelijk een andere betekenis krijgen in de vaktaal van de reiskundige. Bijvoorbeeld: handluggage en last minute.

– de toevoeging van neologismen aan het kernlexicon, veroorzaakt door het fenomeen reizen, zoals agritoerisme en reisverkeersbalans; dikwijls portmanteau of een samenstelling.

– of acroniemen zoals TGV en ANWB volwaardig deel uitmaken van het reiskundig corpus.

– op welke wijze semantische veranderingen plaatshebben bij reisgerelateerde termen en uitdrukkingen.

– Daarbij ontdekte ik de zigzag-betekenisbewegingen. Voorbeelden hiervan zijn de vaktermen social program en boutique hostel.

De these is in het Italiaans geschreven.
De tekst van de inleiding is in het Nederlands en is als afsluiting van deze site afgedrukt.

Curriculum vitae

Name               Vivian Francina Catharina Kleyn 

Address           Van Baerlestraat 7
                        1071AL Amsterdam

Tel.                   +31-(0)20-66 22 203 (+ fax)
E-mail              toerismestudioviviankleyn@hetnet.nl
Website            www.toerismestudioviviankleyn.nl

Nationality        Nederlands
Date of birth     5 februari 1946
Place of birth:   Amsterdam
Marital status    single

 

Education

Tourism, Science, Ceria (French department), Brussels
Hotel Marketing, Cornell University, New York
Airport Management, University of Amsterdam
Linguistics and literature, University of Florence
Master degree in linguistics, University of Amsterdam, specialization Lexicology in connection to Travelology (written in Italian)

Languages

Productive: Dutch, English, French, German, Italian, reasonable Modern Greek Receptive:  Spanish

General

Tourism studies in Brussels (1964), followed by a career in the field of travel:

 • building up the Tourist Information Office VVV-Amstelveen (1966-1976)
 • starting up the private enterprise ToerismeStudio (1979) which flourishes up to present
  Commissioned to:
 • initiating a large range of schools, training programs and examination models in the field of tourism and hospitality, all over the Netherlands
 • teaching travelology and tourism
 • lectures and workshops in career guidance in the field of tourism at various colleges and secondary schools
 • tutoring tourism in combination pratice in travel business
 • publication of the standard book on Travelology and a Lexicon for Tourism, both first in its curriculum, published by Nederlands largest (1800 titles p.a.) publisher Wolters-Noordhoff
 •  
 •  
 • Publications authored:   for complete list of books and papers, see appendix
 •  
 •  
 • Meanwhile continuously studying languages, resulting in entrance in university for the studies of linguistics, ending up in the specialization of lexicology and lexicography.
  Master degree (2012) at University of Amsterdam (language of communication: Italian
 •  
 •  
 • Executed functions:
 • board HSMA, Hotel Sales Management Association (1976-1977)
 • board Dutch Touring Club ANWB, Bondsraad (1992-2005)
 • board of Geotoer, organization for teachers in tourism and travel (1989-2007)
 • councilor of VOZ, political party in Amsterdam Oud Zuid (2005-2014), portfolio Traffic, Transport and Entrepreneurship
 • editorial staff magazine in the field of cultural and artistic publicity for classical dance, Vrienden van Het Nationale Ballet  (2005-2022)
 • management ballet company Nel Roos Dansers  (x – 1999 – 2019)
 • board TourPress, Dutch organization for journalists and PR-specialists in Travel, Tourism, Leisure and Recreation (function: president 2009-2012)
 • board ToerSoos, society for ex-TourPress members (function: president 2014-2017)
 • board Alluminati, circle of alumni, section Italian at University of Amsterdam (2015-2020 )
 • volunteer Obrecht Church, Amsterdam (2018 –     )

Work History

 july 1979 – present
self employed:     ToerismeStudio (CoC, KvK 33.156.951)

february 1977 – july 1979
LOI, Institute for education by correspondence (Leiden): initiation and development tourism education  [those days the only government certified insitute for education by correspondence]         

SVATOR Examenraad, Foundation for education in the curriculum of tourism and leisure: initiate and outline curriculum, create entire modernized and progressive examination-models 

NWIT, Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NHTV):
lecturing, French spoken, in the context of development tourism
in Africa, students from several African countries

Meanwhile studies in languages and preparation for university entry

february 1976 – febr. 1977                                                                                      Schiphol Frommer Hotel, American hotel-chain: sales management  5-star hotel at Amsterdam International Airport Schiphol
Ibis, French hotelchain: sales management, secondment in Paris

february 1966 – febr. 1976
VVV-Amstelveen, managing director of the Tourist Information Office of the city Amstelveen, related to the capital Amsterdam and the Airport Schiphol

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Commitments                  table of contents

period: February 1966 – February 1976

firm : VVV-Amstelveen, Tourist Information Office for the city of Amstelveen,
being the airport city of Schiphol International Airport

duties/experience:
managing director of this foundation, reporting to the board of the foundation

 • –  organize meetings
 • –  establish the budgets and report of the balace of finances
 • –  network with the local and national press
 • –  publicist: write articles for local press and local news papers
 • –  network with members of local political parties and town council
 • –  argument for the municipality subvention
 • –  fund raise for the foundation
 • –  recruting personnel (supervise up to 14 desk assistants)
 • –  speaking engagements and lectures at various conferences
 • –  set up trade fairs, tourism exhibitions and art expositions
 • –  establish and maintain the information and documentation system
 • –  supervise filing cabinet, data-bank and archives
 • –  promotion of Holland as a tourism destination by activities in various countries
 • initiate school programs, outline curriculum and develop courses on the subject of tourist  information services, in cooperatoin with ANVV (1970-1979)
 • in cooperation with local newspaper: participated in car rally, 1971, Paris-Dakar style to South Iran (arrival status: 2nd of the Dutch teams)

period A + B:  February 1976 – February 1977

period A: February 1976 – November 1976
firm : Schiphol Frommer Hotel (headquarters USA), Amsterdam International Airport Schiphol

duties/experience:
sales management

 • –  sales promotion and marketing
 • –  public relations, guest relations
 • –  member Chamber of Commerce USA
 • –  certified Hotel Marketing, Cornell University, New York
 • –   manager on duty

period B: November 1976 – February 1977
firm : Ibis Hotel Chain (headquarters Paris, took over Schiphol Former Hotel)

duties/experience :
interpretor and translator in sales management; sales calls

 • –  sales promotion and marketing
 • –  public relations, guest relations
 • –  manager on duty
 • –  assisting the managing director as interpretor and translator French language
 • –  Paris-based sales promotion in France
 • –  Zagreb: HSMA congress on Hotel Marketing
 • –  member board of HSMA (Hotel Sales Management Association)
 •  
 •  


 • period: February 1976 – July 1979
  firm : LOI, Institute for education by correspondence
  duties/experience:
  tasks continuously executed since 1971 up to 1990:
 • –  set up and establish the contents and level of governmental certified tourism
      examinations
 • –  write a substantial number of study books for the Tourism Department
 • –  advice educational institutes at the establishment of tourism courses/training
 • –  teaching travelology and tourism
 • –  lectures and workshops in career guidance in het field of tourism at various
  colleges  and secondary schools

  preparing to set up the ToerismeStudio

  preparing to enter university


  period : July 1979 – present    ToerismeStudio Vivian Kleyn
  firm: ToerismeStudio, self employed

  duties/experience:
  managing director
 • – research on travelology
 • – publish study books (see list of publications)
 • – providing manpower to various enterprises in tourism, hotel business trade fairs
 • –  perform tourism oriented lectures to staff members of various institutes in the
  —       field of travel, tourism, leisure and hopitality
 • –  job placement students Tourism schools and Hostess schools
 • –  lectures and workshops in career guidance in the field of Tourism, Leisure and
  —       Hospitality
 • –  teaching Tourism and Hospitality
 • –  school management
 • –  travel management
 • –  complaint handling for touroperators (i.a. Yugotours, ID Riva Tours)
 • –  HostessStudio : provide hosts and hostess for services to high standard events
  —      such as
  VSB World Chess Championships, Roosevelt Four Freedoms
  —      Awards, Exhibition Van Gogh Museum (1990), Mondriaan Exhibition, etc.
 • –  establish and compose curriculum, Amsterdamse School voor het
  —        Reiswezen, ASR, 
  management of the tourism and hostess department
 • –   sales promotion
 • –  public relations
 • –  compile and establish level examinations in Tourism
 • –  text writing for touroperators (a.o. Nouvelles Frontières, Travel Society) and
  —  airlines(a.o. Air Mauritius, JAT Airways)
 • –  outline courses for private schools (Schoevers, Euro Academie etc.) in the field
      of Tourism, Leisure, Reception management, Etiquette, Personality,
  —         Hospitality, Business-travel
 • –  guest speaker on these subjects
 • –  trade mission to Curaçao – on invitation Chamber of Commerce and the
      Kabinet Gevolmachtigde Minister Nederlandse Antillen
 • –  journalism in tourism
 • –  editor and publisher Reisbrief
 • –  editorial support to Magazine Vrienden van Het Nationale Ballet
 •  
 • up to 1990:
  besides assignments for many different enterprises, also commissioned by LOI and SVATOR (>SEPR)
 •  
 •  

 • University of Amsterdam (UVA):
  linguistics, Master thesis The influence of the phenomenon travel on language
  Original title of the thesis which is written in Italian: L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua, subtitle: Un’indagine lessicologica e lessicografica
  compile study results in the field of lexicology and lexicography

  Specialization: tourism and travel linked terminology
  Publication of Toeristisch Lexicon
 •  
 •  

 • Nel Roos Dansers
 • –  practice classical ballet
 • –  management of this ballet company for dancers who did stop their ballet
  carrier or ended their ballet teaching or ballet school
 • publication of De Laatste Revérence, 2019, 70 years Nel Roos and her Dancers

 •   
 •  
 •  
 •  
 • Publications authored : 

title                       MIRT (1250 p. 4 vol)
subject                  incoming tourism
published by         LOI 1983-1988

title                       Hostess Praktijk (100 p.)
subject                  practical training for hostesses
published by         Euro Academy 1986

title                       Hospitality, ontvangst- en telefoontechniek (128 p.)
subject                  personality training
published by         Instituut Schoevers 1989

title                       Reiskunde (500 p.)
subject                  travelology
published by         Wolters-Noordhoff 1990

title                        Reiskunde Praktijkboek (220 p.)
subject                   travelology in practice
published by          Wolters-Noordhoff 1991

title                       Toeristisch Lexicon (2500 entries)
subject                  lexicon for the travel business
published by         Wolters-Noordhoff 1991

title                       Reisbrief (2-monthly publication, 8 p.)            
subject                  educational magazine on travel and tourism
published by         ToerismeStudio 1989-1999

title                        various educational syllabi
subjects                 polders and Delta
—   water and watersport in tourism
—   foreign languages for travel business
—   sales training for travel business
published by          ToerismeStudio, LOI, Schoevers, and others

title                        The influence of the phenomenon travel on language (146 p.)
subject                   a lexicological and lexicographical research
published by          ToerismeStudio 2012

title                         Capricorns Columns (122 p.)
subject                    curiosities, common sense and comments (social, political)
published by           ToerismeStudio 2013

title                         Harry Kleyn, Amsterdams fotograaf uit Indië (120 p.)
subject                    photo selection oeuvre 1938-1983
published by           International Presentations IPIM  2016-2017

title                         De Laatste Révérence (110 p.)
subject                   70 years (1949 – 2019) history Nel Roos and her Dancers
published by           klassiek@kpnmail.nl

See appendix for complete list of publications

 

Exerpt in Dutch

Travelologist, Reiskundige

 • –  auteur/publicist, specialisatie: reiskundige en toeristische onderwerpen
 • –  beschrijvingen en definities van reiskundige termen en begrippen
 • –  inventariseren en vastleggen van reiskundige codes en afkortingen
 • –  onderwijs/opleidingen, trainingen, (gast)colleges m.b.t. Reiskunde, toerisme en
  —   hospitality
 • –  set up van opleidingen toerisme: vaststellen en aanleveren eindtermen,
  —   leerplan, exameneisen, lesstof (ook tailor made), docenten, promotieplan,
  —   promotiemateriaal, e.d.
 • –  Bondraadslid Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
 • –  bestuurslid (secretaris) Geotoer, vereniging van docenten toerisme en recreatie
 • –  diverse examenraden/-commissies, landelijke overlegorganen, e.d. m.b.t.
  —    toeristisch onderwijs
 • –  voorzitter TourPRess Holland, Nederlandse nationale vereniging voor
  —    toeristisch journalisten, auteurs, voorlichters en pr-adviseurs
 • –   voorzitter Toersoos, sociëteit voor oud TourPress-leden
 • –  duo-raadslid politieke partij VOZ in Amsterdam Oud Zuid, portefeuille
  —    Verkeer en Ondernemen

Appendix

Compete list of publications

Publicaties drs. Vivian F.C. Kleyn (MA)   1970 – 2019

REISKUNDE: algemene reiskennis, vervoer, en verblijf: een studie over reistechniek en reislogistiek, Wolters Noordhoff, 500 pag.

Reiskunde werkboek: vragen en opdrachten, Wolters-Noordhoff, 311 pag.
– Reiskunde Praktijk: inkomend, binnenlands en uitgaand reisverkeer, Wolters-Noordhoff, 220 pag.

REISBRIEF: werkkrant voor toeristisch onderwijs, ToerismeStudio, 2-maandelijkse publicatie, 8 pag. 6 delen op jaarbasis, gedurende 10 jaren.

TOERISTISCH LEXICON, definiëring van 3000 reiskundige begrippen, Wolters-Noordhoff, 2500 entries, 297 pag.

TOERISTISCHE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND: cultuur, folklore, water, verkeer, attracties, ToerismeStudio, 125 pag.

DE INVLOED VAN REIZEN OP DE TAAL (Italiaanse versie) L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua, doctoraal-these Universiteit van Amsterdam, ToerismeStudio, 146 pag.

HARRY KLEYN, Amsterdams fotograaf uit Indië, International Presentations IPIM, 125 pag.

 – CAPRICORNS COLUMNS, curiositeiten, common sense and commentaar (sociaal, politiek), 122 pag.

DE LAATSTE REVERENCE, Nel Roos en haar Dansers70 jaar (1949-2019) ballethistorie, klassiek@kpnmail.nl, 110 pag.

Inkomend Toerisme voor VVV-informatrices, Incoming Tourism, ANVV, 30 pag.

VVV Gastvrouw van Amstelveen, VVV Amstelveen, 18 pag.

Sales Report Hotel Schiphol Frommer, Arthur Frommer, 16 pag.

Feasibility report Zuidelijke IJsselmeerpolders, over haalbaarheid oprichting VVV, in opdracht van Ministerie van Economische Zaken, 24 pag.

MIRT, medewerker Inkomend en Binnenlands Reisverkeer, Toerisme en Recreatie, LOI, 1250 pag. 4 volumes incl. syllabi Polders en Deltawerken, Water en Watersport.

Geschiedenis van het Toerisme, Medewerker Uitgaand Reisverkeer en Toerisme, LOI, 23 pag.

Reizen en Maatschappij, MURT, LOI, 24 pag.

Organisaties van belang voor het Toerisme, SEPR/MIRT, LOI, 30 pag.

Het Toeristisch Produkt, MURT/MIRT, LOI, 30 pag.

Vreemde Talen voor Toeristisch Medewerkers, Studiecentrum ASR, 41 pag.

Nederlands voor Toeristisch Medewerkers, Studiecentrum ASR, 70 pag.

Hostess Praktijk, Euro Academie, 100 pag.

Talenbundel voor Toeristisch Medewerkers, Schoevers, 43 pag.

Oefenbundel Praktische Vaardigheden, Inkomend en Binnenlands Reisverkeer, Toerisme en Recreatie, Schoevers, 153 pag.

Praktische Baliepraktijk en Telefoonbehandeling, Schoevers, 136 pag.

Ontvangst- en Telefoontechniek, Schoevers, 128 pag.

– vele artikelen voor (reis)tijdschriften
– diverse reisprogramma’s e.d. voor touroperators

Co-producties:

Omgangsvormen, Jeanne Eberson-Sars, Schoevers, 234 pag.
Koos Thio, Twee werelden van kunst, Marja van der Putten, Aprilis, 33 pag.
Amsterdam Oud Zuid, Bas Lubberhuizen, 111 pag.
Vereniging Oud Zuid, amendementen, moties, beleidsnota’s, Duo-raadslid VOZ, gedurende 9 jaren, o.m. inzet voor behoud Rijks Passage, het Rijksmuseum als schakel i.p.v. obstakel 
Vrienden van Het Nationale Ballet, Magazine, 2005 – heden

In voorbereiding:
– Recht op vakantie, ook voor de zzp’er?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorwoord         Presentazione

De invloed van het reizen op de taal

Met het onderwerp van deze doctoraalscriptie, tesi di laurea, komen de diverse disciplines van mijn leven samen. L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua is het sluitstuk van een levenlang studeren en werken.
Reiskunde, mijn broodwinning, waaraan een studie toerisme ten grondslag ligt; een specialisme dat ik op tweeërlei wijzen heb toegepast. Enerzijds in de beide richtingen van de reisindustrie – incoming als directeur van een tourist information-bureau (vvv), en outgoing in de hotellerie en de touroperating –, anderzijds in het toeristisch onderwijs, met het ontwikkelen en begeleiden van toeristische examens en het opzetten van vele opleidingen, en met een vijfentwintigtal publicaties van studieboeken voor toeristische opleidingsinstituten.. Daarnaast de liefde voor talen en linguïstiek, met het beheersen van zes vreemde talen. En uiteindelijk de specifieke voorliefde voor Italiaans, voertaal voor deze Tesi di Laurea voor de titel van Doctorandus, inmiddels betiteld met Master, en oorzaak van drie en dertig jaar met plezier student aan de Universiteit van Amsterdam.

De twee disciplines in mijn leven, reiskunde en taalkunde, kwamen reeds bijeen in de publicatie van het Toeristisch Lexicon, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991, met ruim 2500 lemmata uit de reiswereld. Hierin ligt het accent op de zijde van reizen en toerisme. Voor de zijde van de linguïstiek is er nu deze doctoraalscriptie over de invloed van het reizen op de taal, waarvoor de voertaal Italiaans is en de titel luidt L’influenza del fenomeno dei viaggi sulla lingua.

De andere disciplines in m’n leven, politiek, journalistiek en klassieke dans, dragen in zekere zin eveneens bij aan deze these. De politiek – die zijn intrede in m’n leven deed toen ik in de jaren zestig en zeventig de politieke partijen moest enthousiasmeren voor subsidie aan de vvv – manifesteert zich sinds nu ruim zeven jaar in de functie van duo-raadslid (voz) in Amsterdam Zuid. Voor het schrijven van initiatiefnota’s, moties en amendementen is linguïstiek mijn wetenschappelijk fundament. De journalistiek – de eerste artikelen die ik voor de krant schreef, dateren eveneens uit m’n vvv-tijd – profileert zich na vele jaren van publicaties op papier (waaronder Reisbrief, 10 jaargangen, een vaktijdschrift in eigen beheer), nu steeds sterker in digitale vorm. Maar ziehier waar ballet toe aanzet: m’n geliefde recreatieve activiteit, de klassieke dans, houdt me bij de klassieke publicatiestijl: redactionele medewerking aan het Magazine van Het Nationale Ballet, in fysieke uitvoering op sierlijk papier.

Studeren, werken en dansen zijn verweven met – zoals mijn vader Harry Kleyn het noemde – de koempoelan, de familie en de vrienden die mij omringen. Allen die me zozeer lief zijn en mij altijd gestimuleerd hebben de doctoraaltitel te behalen.

In primo principio Jan Willem Duns. Hij heeft heel wat van zijn werktijd ingeleverd ten gunste van deze tesi di laurea en heeft er tevens veel aan bijgedragen; door het beschikbaar stellen van studeerruimte en door te assisteren bij het onderzoek met bezoek aan bibliotheken en boekhandels, uitpluizen van publicaties en selecteren van relevante artikelen, door met frisse ideeën te komen en zorg te dragen voor de apparatuur en de materialen voor de technische realisatie. En altijd met veel geduld.

En de grote stimulans voor mijn levensloop, mijn moeder Thecla Niehe – zij kan de feestelijke afsluiting van m’n 33-jarige studie helaas niet meer meemaken. Bij elk behaald tentamen – en het waren er drie en dertig – was daar steevast een beloning ter aanmoediging. En haar zus Lucretia die mijn vorderingen in tentamens steeds nauwkeurig bijhield en wier naam ik voor deze studie ook nu ze er niet meer is nog steeds als wachtwoord gebruik, alsmede haar zus Els – gelukkig kan zij de feestelijkheden wel ervaren.

Jan Willem, alle zussen Niehe, en mijn broer Louis Kleyn die de ontwikkelingen met verbazing gadesloeg, en ook Dick van der Mark, geograaf, met ervaring als eindredacteur, mijn voorbeeld in volharding, en ten slotte Pierà Iussa die mij dertig jaar lang deskundig begeleidde, betekenden voor mij de stevige basis op wie ik steeds kon bouwen en die immer in mijn afstuderen bleven geloven.

Dottore Edoardo Francati, vele jaren directeur van ENIT te Amsterdam, heeft mij voor deze doctoraalthese

met groot enthousiasme ideeën en adviezen aangedragen vanuit zijn expertise toerisme en reiskunde. Dottoressa Chiara Ceddia, linguista, las gedurende de vorderingen alle teksten en gaf waardevolle taalkundige aanwijzingen. Met Anneserena Ferruzzi van Serena Libri, mijn buurtgenote en voorheen docent aan de universiteit, besprak ik de titel van deze these.

Mijn bijzondere dank is er voor Professor dr. Vincenzo Lo Cascio. Zijn colleges lexicologie en lexicografie werden voor mij de bevestiging en onderstreping van mijn liefde voor taal. De wetenschappelijke kennis die professor Lo Cascio overbracht, betekende voor mij een verantwoord fundament voor de publicatie van het Toeristisch Lexicon. Ik ben er bijzonder blij mee de hoogleraar bereid te hebben gevonden deze tesi di laurea ter beoordeling te bestuderen en dat ik zijn naam – bekend vanwege de realisatie van de Van Dale Italiaans- Nederlands en Nederlands-Italiaans en waarvoor ik drie entries mocht voorbereiden: altijd, ondanks en dankzij – nu mag verbinden aan deze tesi di laurea.

Toen ik in 1979 met mijn universitaire studie begon, deed eveneens mijn leermeester, il mio professore dr. Mauro Scorretti, zijn intrede aan de Universiteit van Amsterdam. Ik herinner mij zijn colleges taalkunde in de eerste maanden. In rap Italiaans, uiteraard. Zo rap dat ik het nauwelijks, of niet, kon volgen en dus zijn gesproken woorden met een kleine tas-cassetterecorder opnam om voor een goed begrip het college thuis nog eens te kunnen beluisteren. De honderden heerlijke uren die ik van de gedrevenheid en van de Italiaanse allure gedurende de colleges van Mauro Scorretti mocht genieten, zullen mij straks met veel plezier doen terugdenken aan de universitaire periode in mijn leven. De met tropisch hout gelambrizeerde liften en collegezalen van het Bungehuis – beroemd om de expressieve details, het trappenhuis met de geglazuurde tegels en de art deco entree – in de Spuistraat en ook de fietsritten erheen langs de hoge bomen aan de ’s morgens vroeg dikwijls nog stille grachten, ervoer ik als een stimulans, een bron van inspiratie en leven, fons vitae.

Ik dank Mauro voor alles wat hij mij geleerd heeft over le strutture del linguaggio op het gebied van sintassi, morfologia, semantica, diacronia, en zo veel meer. Dank voor zijn adviezen en richtingduidingen, en voor het geduld waarmee hij mij begeleidde naar deze afronding van mijn doctoraalstudie Linguistica.

Vivian F.C. Kleyn Amsterdam, 2012

 https://nl.everybodywiki.com/Harry_Kleyn
Harry Kleyn, fotograafHarry’s visitekaartje (vanaf 1962)
De kaartjes raakten op. Fotokopiëren was nog zeldzaam. Voor de fotograaf was het eenvoudig om een foto van zijn visitekaartje te maken. Het negatief daarvan is bewaard gebleven. Joop Swart (bij GP 1951- 1974) sprak altijd van fotojournalisten; daarom hier deze betiteling.
Uit het kaartje blijkt dat Harry was overeengekomen dat hij zijn eigen studio IPIM kon voortzetten terwijl hij chef was van de fotoafdeling van de GP.