Algemeen overzicht

• Voegde de term en het begrip Reiskunde toe aan de Nederlandse taal
• Initieerde opleidingen toerisme in Nederland hetgeen zich ontwikkelde tot toerisme als studierichting
in het regulier onderwijs
• Grondlegger host/ess-opleidingen Euro Academie, waaruit o.m. het Europa College is voortgekomen
• Schreef in opdracht tientallen studieboeken voor het reiswezen (uitg. Wolters-Noordhoff, Schoevers,
e.a.).
• Standaard boek Reiskunde 500 pag.
• Redacteur 2-maandelijks blad Reisbrief, gedurende tien jaren uitgegeven t.b.v. studenten reiskunde
• Publicatie gespecialiseerd woordenboek Toeristisch Lexicon met ruim 2500 entries
• Ontwikkelde formats voor toetsen en examens voor toerisme, reiskunde en talen
• Ontwerper en examinator voor toerisme, reiskunde en vier vreemde talen
• Trainde vele trainers en docenten voor het toeristisch onderwijs
• Hielp honderden afgestudeerde jonge mensen aan een baan in het toerisme en het reisvak
• Bracht het Ministerie advies uit met een feasibility rapport t.a.v. de oprichting en inrichting van een
VVV voor het toenmalig 'nieuwe' Flevoland
• Handelde voor touroperators vele honderden klachten af met positief resultaat
• Ontdekte de zigzagbeweging der betekenissen door midddel van lexicologisch en lexicografisch
onderzoek waarbij zij de disciplines taalkunde (linguïstiek) en reiskunde (travelology) met elkaar
geconfronteerde
• doctoraaltitel (MA, Master) linguïstiek Italiaans (2012),
onderwerp van studie: de invloed van het reizen op de taal

Home office